18022012961

  ประวัติการเล่นกีฬาชนไก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จากบันทึกที่มีกล่าวไว้ว่าในช่วงที่มีการฉลองกรุงหงสาวดีก็ได้มีการจัดกีฬาตีไก่ชนขึ้นที่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งในตอนนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังทรงพำนักอยู่ที่กรุงหงสาวดีแต่ได้รับสั่งให้พระเอกาทศรถ สมเด็จพระน้องยาเธอนำ ไก่ชนล้านนา ไทยไปร่วมชนไก่ในงานฉลองกรุงหงสาวดีด้วย โดยไก่ชนที่ได้รับเลือกไปออกงานนี้ก็คือ ไก่ชนทองแดงหางดำ และสร้างชื่อเสียงด้วยการตีชนชนะไก่พม่าได้อย่างง่ายดาย ทำให้ชื่อเสียงของ ไก่ชนล้านนา เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนับแต่นั้นมา

  • รูปลักษณะของไก่ทองแดงหางดำเป็นอย่างไร: ลักษณะของไก่ชนพันธุ์ทองแดงหางดำจะมีโครงร่างที่ช่วงไหล่กว้าง, อกเป็นมัด, รูปร่างทะมัดทะแมง ลำตัวยาว, ขาใหญ่แข็งและหางดกคล้ายหางม้าหรือฟ่อนข้าว ส่วนปากก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับปากกาคือปลายปากจะงุ้มลงเล็กน้อย และมีสีออกเหลืองอมแดง มีร่องน้ำที่ปากทั้ง 2 ข้าง ในขณะที่ส่วนปีกของไก่ชนสายพันธุ์นี้จะมีปีกขนาดใหญ่และยาวแน่น ขนปีกจะเรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามในโทนสีแดงไม่มีสีอื่นปน นอกจากนี้ ส่วนของเล็บมักจะเป็นแบบเล่มเทียน, เดือยขนเม่นสีเดียวกับแข้งและเกล็ด มักจะเคลื่อนไหวเร็ว ว่องไว่ ไม่ว่าจะเดินหรือวิ่ง ส่วนใหญ่เมื่อไก่ทองแดงหางดำเจอไก่ชนตัวอื่นก็มักจะกระพือปีกตลอดเวลา เพื่อบอกว่าพร้อมสู้เสมอ ที่สำคัญ เชิงไก่ทองแดงหางดำยังถนัดทั้งมัด, กอด, ตีบนและตีเท้าบ่าด้วย
  • ไก่ชนพันธุ์ไก่ทองแดงหางดำมีกี่สี: ตามธรรมชาติของไก่ทองแดงหางดำสายพันธุ์นี้ สามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 4 เฉดสี ซึ่งจะมีทั้ง ไก่ทองแดงใหญ่ที่มีสีเข้มแดงอมดำที่ขนสร้อย, ปากแข็งและเล็บเดือยโดดเด่นในเฉดสีเหลือง หรือไม่ก็อมแดงอมดำ บางคนก็มักจะเรียกไก่ทองใหญ่ว่าไก่ทับทิม ถัดมาคือไก่ทองแดงตะเภาทอง ซึ่งก็จะมีสีออกเหลืองส้มที่ขนพื้นและขนสร้อย แต่บริเวณปาก, เล็บ, เดือยและแข้งจะมีสีออกเหลืองอมแดง ในขณะที่ไก่ทองแดงอ่อน หรือ บางคนมักจะเรียกกันว่า ไก่สีปูนแห้ง เพราะทั้งขนพื้นและขนสร้อยมีสีออกแดงซีด ๆ ส่วนปาก, เดือย, แข้งและเล็บจะมีสีขาวอมแดง สุดท้ายก็คือไก่ทองแดงแข้งเขียวที่มีความโดดเด่นจากสีของขนพื้นและขนสร้อยในเฉดสีเข้มอมดำ ตัดกับสีที่บริเวณปาก, เดือย, เล็บและแข้งที่มีเฉดออกสีเขียวอมดำ หรือไม่ก็แดงดำ