หลายคนอาจชินตากับการเห็น เจมี วาร์ดี วิ่งฉีกกองหลั…