กระแสข่าวลือวนลูปมาอีกแล้วเมื่อมีรายงานสะพัดว่าแดเ…