“บอสเก่ง” ชนะวิทย์ ฉายแสง ผู้จัดการทีมแห่งทัพ “ปลา…