แต่ละคนมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันไป ทั้งเรื่องการง…